Γενικές Ανακοινώσεις

Τίτλος Ημερομηνία
Πρόγραμμα Παρουσίασης Διπλωματικών Εργασιών 06-03-2017
Ορκωμοσία Τελειοφοίτων 06-03-2017
Οδηγίες παραλαβής αποδεικτικού Εγγραφής-Δήλωσης φοιτητών 02-03-2017
Πρόγραμμα Παρουσίασης Διπλωματικών Εργασιών 28-02-2017
Ανακοίνωση για το μάθημα Βιοϊατρική Τεχνολογία 23-02-2017
Ανακοίνωση για το μάθημα Ασύρματα Δίκτυα Αισθητήρων 23-02-2017
Πρόσληψη έκτακτου διδακτικού προσωπικού 21-02-2017
Προκήρυξη μιας θέσης Καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Ευφυή Συστήματα» 21-02-2017
Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο 2016-2017 21-02-2017
Παρουσίαση Διπλωματικών Εργασιών 20-02-2017
Ανάληψη Διπλωματικών Εργασιών εαρ. εξαμήνου ακαδ. έτους 2016-2017 13-02-2017
ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ εαρινού εξαμήνου ακαδ. έτους 2016-2017 13-02-2017
Αλλαγή ημερομηνίας εξέτασης του μαθήματος επιλογής "Θερμοδυναμική" 7ου-9ου εξαμήνου 06-02-2017
Αλλαγή ημερομηνίας εξέτασης του μαθήματος "Εισαγωγή στις Τηλεπικοινωνίες" 1ου εξαμήνου 06-02-2017
Προκήρυξη θέσης για έναρξη Διδακτορικής Διατριβής με Θέμα «Τεχνικές Παραλληλοποίησης για Προβλήματα Ικανοποίησης Περιορισμών» 03-02-2017