Γενικές Ανακοινώσεις

Τίτλος Ημερομηνία
Αναβολή μαθήματος "Πιθανότητες και Στατιστική" 08-10-2018
Αναβολή μαθήματος "Μαθηματική Ανάλυση Ι" 05-10-2018
Αναβολή μαθήματος Ρομποτικής 05-10-2018
Τροποποίηση στις δηλώσεις μαθημάτων από τους φοιτητές 05-10-2018
Απόφαση κατάταξης δικαιούχων σίτισης ακ. έτους 2018-2019 05-10-2018
Αναβολή εκδήλωσης υποδοχής Πρωτοετών Φοιτητών Ακαδημαϊκού Έτους 2018-2019 05-10-2018
Αναβολή μαθήματος "Ηλεκτρονική Υγεία" 04-10-2018
Απαιτούμενα δικαιολογητικά για την εγγραφή των εισαγομένων Ελλήνων του Εξωτερικού και τέκνων Ελλήνων Υπαλλήλων που υπηρετούν στο εξωτερικό για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 04-10-2018
Πληροφορίες για την εγγραφή Αλλοδαπών-Αλλογενών και Ομογενών Υποτρόφων του Ελληνικού Κράτους 04-10-2018
Υποδοχή Πρωτοετών Φοιτητών Ακαδημαϊκού Έτους 2018-2019 03-10-2018
Παραλαβή Δελτίου Ενεργοποίησης Λογαριασμού (ΚΩΔΙΚΟΙ) Πρωτοετών Φοιτητών 02-10-2018
Αναβολή μαθήματος 01-10-2018
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων για κατ' εξαίρεση μετεγγραφές 01-10-2018
Αναγνώριση του διπλώματος του Τμήματος ως ενιαίος και αδιάσπαστος τίτλος σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου (integrated master) 01-10-2018
Αναβολή εργαστηρίων μαθημάτων 01-10-2018