Γενικές Ανακοινώσεις

Τίτλος Ημερομηνία
Ορκωμοσία τελειόφοιτων 21-03-2013
Χορήγηση Ανταποδοτικών Υποτροφιών 21-03-2013
Δήλωση μαθήματος "Μαθηματική Μοντελοποίηση και Αριθμητική Ανάλυση" 19-03-2013
Νέα ανακοίνωση για το στεγαστικό επίδομα 15-03-2013
Προκήρυξη θέσης υποψήφιου διδάκτορα 15-03-2013
Παράταση προθεσμίας υποβολής δηλώσεων μαθημάτων 14-03-2013
Ανάλυση και Σχεδίαση Αλγορίθμων 11-03-2013
Μαθηματική Μοντελοποίηση και Αριθμητική Ανάλυση 11-03-2013
Στεγαστικό Φοιτητικό Επίδομα (διευκρινήσεις) 08-03-2013
Προγραμμα Παρουσίασης Διπλωματικών Εργασιών 08-03-2013
Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων ανταποδοτικών υποτροφιών 08-03-2013
"ICT Emerging Trends and Entrepreneurship" Event Invitation | IHU School of Science & Technology 06-03-2013
Έναρξη διανομής Συγγραμμάτων Εαρινού Εξαμήνου 2012-2013 06-03-2013
Συνέδριο Κοινοτήτων Ανοιχτού Λογισμικού (FOSSCOMM 2013) 04-03-2013
Προκήρυξη για ανταποδοτικές υποτροφίες 01-03-2013