Γενικές Ανακοινώσεις

Τίτλος Ημερομηνία
Πρόγραμμα Παρουσίασης Διπλωματικών Εργασιών 05-07-2013
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΔΕΚΑ (10) ΘΕΣΕΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΓΕΡΜΑΝΙΑ 05-07-2013
Ανακοίνωση για το μάθημα "Δίκτυα Υπολογιστών ΙΙ" 28-06-2013
Ανακοίνωση για το μάθημα "Οπτικές Επικοινωνίες και Δίκτυα" 28-06-2013
Ανακοίνωση για το μάθημα 28-06-2013
Ανακοίνωση για την Πρακτική Άσκηση 25-06-2013
Ανακοίνωση για την Πρακτική Άσκηση 25-06-2013
Παράταση στην ηλεκτρονική αξιολόγηση του διδακτικού έργου μέχρι 07/07/2013 21-06-2013
Κατάλογος συγγραμμάτων 2013-2014 17-06-2013
Τελική εξέταση του μαθήματος "Ηλεκτρονική Ι" 14-06-2013
Ανακοίνωση για το μάθημα "Μαθηματική Ανάλυση ΙΙ" 04-06-2013
Ανακοίνωση για το μάθημα "Λειτουργικά Συστήματα" 04-06-2013
Ανακοίνωση για το μάθημα"Τεχνολογία, Καινοτομία, Οικονομική Επιστήμη και Επιχειρηματικότητα" 04-06-2013
Παράταση Ακαδημαϊκού Έτους 28-05-2013
Βιοϊατρική Τεχνολογία 28-05-2013