Γενικές Ανακοινώσεις

Τίτλος Ημερομηνία
Παρουσίαση Διπλωματικών Εργασιών 05-02-2013
Εξέταση διδακτορικής διατριβής 21-01-2013
Αξιολόγηση διδακτικού Έργου 21-01-2013
Παράταση διανομής διδακτικών βιβλίων 09-01-2013
Αποτελέσματα κατατακτήριων εξετάσεων ακαδημαϊκού έτους 2012-2013 20-12-2012
Υποτροφίες-βραβεία ΙΚΥ 2010-2011 18-12-2012
Προκήρυξη θέσης υποψήφιου διδάκτορα 13-12-2012
Υποτροφίες Διμερών Μορφωτικών Συμφωνιών σε Έλληνες για το 2013-2014 10-12-2012
Προκήρυξη επιχορήγησης δέκα (10) θέσεων πρακτικής άσκησης στο Λουξεμβούργο 10-12-2012
Ανοικτή διαβούλευση στην ψηφιακή ατζέντα 10-12-2012
Αναβολή του μαθήματος Ηλεκτρονική ΙΙ 10-12-2012
Συνέδριο "Παρουσίαση της πορείας της έρευνας και ανταλλαγή τεχνογνωσίας", Κοζάνη, Τρίτη 11 Δεκεμβρίου 2012 07-12-2012
Ηλεκτρονική αξιολόγηση του διδακτικού έργου από τους φοιτητές για το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2012-2013 30-11-2012
Διαγωνισμός Ραδιοφωνικού και Τηλεοπτικού σποτ 28-11-2012
Ανακοίνωση για το Εργαστήριο «Εισαγωγή στην Πληροφορική» 23-11-2012