Γενικές Ανακοινώσεις

Τίτλος Ημερομηνία
Μαθηματική Μοντελοποίηση και Αριθμητική Ανάλυση 28-02-2013
Εγγραφή στο μάθημα "Ήπιες και Νέες Μορφές Ενέργειας" 25-02-2013
Επαναληπτική Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 25-02-2013
Παρουσίαση για Μεταπτυχιακές Σπουδές στο Πανεπιστήμιο Cranfield, UK 21-02-2013
Προκήρυξη Οικονομικής Υποστήριξης Μεταπτυχιακών Φοιτητών - Ερευνητών 20-02-2013
Δηλώσεις μαθημάτων εαρινού εξαμήνου - Ανάληψη Διπλωματικών Εργασιών 18-02-2013
Συμπληρωματική Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 05-02-2013
Προκήρυξη θέσης στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή 05-02-2013
Παρουσίαση Διπλωματικών Εργασιών 05-02-2013
Εξέταση διδακτορικής διατριβής 21-01-2013
Αξιολόγηση διδακτικού Έργου 21-01-2013
Παράταση διανομής διδακτικών βιβλίων 09-01-2013
Αποτελέσματα κατατακτήριων εξετάσεων ακαδημαϊκού έτους 2012-2013 20-12-2012
Υποτροφίες-βραβεία ΙΚΥ 2010-2011 18-12-2012
Προκήρυξη θέσης υποψήφιου διδάκτορα 13-12-2012