Θέματα Διπλωματικών Προς Εκπόνηση

Τίτλος Ημερομηνία
Θέματα διπλωματικών εργασιών από τον κ. Δασυγένη 13-03-2014
Θέματα διπλωματικών εργασιών από θεματικές περιοχές κ. Φαχαντίδη 12-03-2014
Ταίριασμα υπογραφημάτων με τοπική αναζήτηση 14-10-2013
Υλοποίηση ενός απλού επιλύτη για Sudoku με χρήση μεθόδων τοπικής συνέπειας 14-10-2013
Συνδυασμός Α* και min-conflicts για την επίλυση προβλημάτων ικανοποίησης περιορισμών 14-10-2013
Σύγκριση δύο μεθόδων για αναζήτηση, εισαγωγή και διαγραφή εγγραφών ακέραιων αριθμών 14-10-2013
Σχεδιασμός και υλοποίηση μιας έξυπνης ενσωματωμένης κεντρικής μονάδας συναγερμού IP 16-04-2013
Σύγκριση δύο μεθόδων για αναζήτηση, εισαγωγή και διαγραφή εγγραφών ακέραιων αριθμών 05-04-2013
Προτεινόμενα Θέματα Διπλωματικής Εργασίας για το 2013 του κου Αγγελίδη 26-11-2012
Προτεινόμενο Θέμα Διπλωματικής Εργασίας για το 2013 του κου Αγγελίδη 08-11-2012
Θέμα Διπλωματικής Εργασίας του κου Μ. Δασυγένη: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΟΛΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 29-09-2012
Θέμα Διπλωματικής Εργασίας του κου Μ. Δασυγένη: ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΕ VHDL ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΥΓΚΡΙΣΗΣ ΣΤΟ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ 29-09-2012
Θέμα Διπλωματικής Εργασίας του κου Μ. Δασυγένη: Κατασκευή πληροφοριακού συστήματος για τη διαχείριση πιστοποιημένου εργαστηρίου ποιοτικών δοκιμών σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 17025 29-09-2012
Θέμα Διπλωματικής Εργασίας του κου Μ. Δασυγένη: Σχεδιασμός και υλοποίηση συσκευής αυθεντικοποίησης με τη VHDL 29-09-2012
Θέμα Διπλωματικής Εργασίας του κου Μ. Δασυγένη: Σχεδιασμός και Υλοποίηση οχήματος ελεγχόμενου μέσω διαδικτύου 29-09-2012