Θέματα Διπλωματικών Προς Εκπόνηση

Τίτλος Ημερομηνία
Θέμα Διπλωματικής Εργασίας του κου Μ. Δασυγένη:Σχεδιασμός και υλοποίηση απομακρυσμένου συστήματος ελέγχου ηλεκτρικής ισχύος 29-09-2012
Θέμα Διπλωματικής Εργασίας του κου Μ. Δασυγένη: Κατασκευή δικτυακής εφαρμογής στην αρχιτεκτονική ios iphone που υλοποιεί ένα παιχνίδι ερωταπαντήσεων 29-09-2012
Θέμα Διπλωματικής Εργασίας του κου Μ. Δασυγένη:Σχεδιασμός και Υλοποίηση ασύρματου προσωπικού συστήματος αποκρίσεων 29-09-2012
Θέμα Διπλωματικής Εργασίας του κου Μ. Δασυγένη:Σχεδίαση και Υλοποίηση συστήματος υλικού και λογισμικού για την εξαγωγή, αποστολή και διαχείριση πληροφοριών από το CANBUS ενός οχήματος 29-09-2012
Θέμα Διπλωματικής Εργασίας του κου Μ. Δασυγένη:Σχεδιασμός μιας μονάδας πράξεων πραγματικών αριθμών σε FPGA 29-09-2012
Θέμα Διπλωματικής Εργασίας του κου Μ. Δασυγένη: Σχεδιασμός και υλοποίηση συστήματος ελέγχου πρόσβασης με RFID 29-09-2012