Θέματα Διπλωματικών Προς Εκπόνηση

Τίτλος Ημερομηνία
Θέμα Διπλωματικής Εργασίας του κου Μ. Δασυγένη: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΟΛΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 29-09-2012
Θέμα Διπλωματικής Εργασίας του κου Μ. Δασυγένη: ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΕ VHDL ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΥΓΚΡΙΣΗΣ ΣΤΟ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ 29-09-2012
Θέμα Διπλωματικής Εργασίας του κου Μ. Δασυγένη: Κατασκευή πληροφοριακού συστήματος για τη διαχείριση πιστοποιημένου εργαστηρίου ποιοτικών δοκιμών σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 17025 29-09-2012
Θέμα Διπλωματικής Εργασίας του κου Μ. Δασυγένη: Σχεδιασμός και υλοποίηση συσκευής αυθεντικοποίησης με τη VHDL 29-09-2012
Θέμα Διπλωματικής Εργασίας του κου Μ. Δασυγένη: Σχεδιασμός και Υλοποίηση οχήματος ελεγχόμενου μέσω διαδικτύου 29-09-2012
Θέμα Διπλωματικής Εργασίας του κου Μ. Δασυγένη:Σχεδιασμός και υλοποίηση απομακρυσμένου συστήματος ελέγχου ηλεκτρικής ισχύος 29-09-2012
Θέμα Διπλωματικής Εργασίας του κου Μ. Δασυγένη: Κατασκευή δικτυακής εφαρμογής στην αρχιτεκτονική ios iphone που υλοποιεί ένα παιχνίδι ερωταπαντήσεων 29-09-2012
Θέμα Διπλωματικής Εργασίας του κου Μ. Δασυγένη:Σχεδιασμός και Υλοποίηση ασύρματου προσωπικού συστήματος αποκρίσεων 29-09-2012
Θέμα Διπλωματικής Εργασίας του κου Μ. Δασυγένη:Σχεδίαση και Υλοποίηση συστήματος υλικού και λογισμικού για την εξαγωγή, αποστολή και διαχείριση πληροφοριών από το CANBUS ενός οχήματος 29-09-2012
Θέμα Διπλωματικής Εργασίας του κου Μ. Δασυγένη:Σχεδιασμός μιας μονάδας πράξεων πραγματικών αριθμών σε FPGA 29-09-2012
Θέμα Διπλωματικής Εργασίας του κου Μ. Δασυγένη: Σχεδιασμός και υλοποίηση συστήματος ελέγχου πρόσβασης με RFID 29-09-2012