ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2016-2017

31-10-2016

Όσοι ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στις κατατακτήριες εξετάσεις 2016-2017 μπορούν να καταθέτουν σχετική αίτηση στη Γραμματεία του Τμήματος κατά το χρονικό διάστημα 1/11/2016 – 15/11/2016 και κατά τις ώρες: 11.00-13.00. Η αίτηση πρέπει απαραίτητα να συνοδεύεται από:

  1. Αντίγραφο πτυχίου ή πιστοποιητικό ολοκλήρωσης των σπουδών.
  2. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας μαθημάτων.