Προκήρυξη μιας θέσης Καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Ευφυή Συστήματα»

21-02-2017

Προκήρυξης μιας θέσης Καθηγητή του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Ευφυή Συστήματα».