Ανακοίνωση για το μάθημα Βιοϊατρική Τεχνολογία

23-02-2017

Τα εργαστήρια του μαθήματος ΔΕΝ θα πραγματοποιηθούν

μέχρι να ολοκληρωθούν οι δηλώσεις των μαθημάτων.

 

Εκ μέρους του διδάσκοντος