ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕAΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2016-2017

14-03-2017

Έναρξη δηλώσεων συγγραμμάτων εαρινού εξαμήνου 2016-2017 από 16/03/2017 έως 5/05/2017

Έναρξη διανομής συγγραμμάτων εαρινού εξαμήνου 2016-2017 από 16/03/2017 έως 19/05/2017