Μετεγγραφές φοιτητών κυπριακής καταγωγής

15-05-2017

Mετεγγραφές φοιτητών κυπριακής καταγωγής που έχουν εισαχθεί στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα με τις ειδικές κατηγορίες της υπ’ αρ. Φ.151/20049/Β6/2007 Υ.Α. του ακαδημαϊκού έτους 2016-2017.