Εξεταστική για τους επί πτυχίω φοιτητές

18-05-2017

Παρακαλούνται οι φοιτητές, που περάτωσαν την κανονική φοίτηση των πέντε (5) ετών, και βρίσκονται στο 12οεξάμηνο σπουδών και πάνω, να δηλώσουν στη Γραμματεία  τα χειμερινά μαθήματα στα οποία προτίθενται να εξεταστούν στην επί πτυχίω εξεταστική στέλνοντας e-mail στο icte@uowm.gr  και γράφοντας μόνο:

 Ονοματεπώνυμο, ΑΕΜ, εξάμηνο, και τα χειμερινά μαθήματα (που χρωστούν για τη λήψη πτυχίου) έως την Τρίτη 23/5/2017.