Ταυτοποίηση Πρωτοετών Φοιτητών και δικαιολογητικά για την ολοκλήρωση εγγραφής ακαδ. έτους 2017-2018

11-09-2017

Παρακαλούνται οι πρωτοετείς φοιτητές του ακαδημαϊκού έτους 2017-2018 να προσκομίσουν στη γραμματεία του Τμήματος, προκειμένου να γίνει αντιπαραβολή στοιχείων τους από την ηλεκτρονική εγγραφή με βάση τους καταλόγους του Υπουργείου, και να ολοκληρωθεί η εγγραφή τους, κατά το διάστημα 11/9/2017 έως 21/9/2017  τα εξής δικαιολογητικά:

1. Εκτυπωμένη και υπογεγραμμένη την αίτηση ηλεκτρονικής εγγραφής που έγινε μέσω της εφαρμογής του Υπουργείου Παιδείας

2. Το εκτυπωμένο ατομικό δελτίο φοιτητή, το οποίο θα συμπληρώσετε στην εξής διεύθυνση: https://elstatweb.statistics.gr/deltio_fititi/deltio_fititi_login.jsp

3. Φωτοτυπία βεβαίωσης πρόσβασης από το Λύκειο

4. Φωτοτυπία Απολυτηρίου Λυκείου

5. Φωτοτυπία Πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης (προαιρετικά)

6. Φωτοτυπία ταυτότητας

7. ΑΜΚΑ φοιτητή (φωτοτυπία του βιβλιαρίου ασφάλισης ή φωτοτυπία οποιουδήποτε άλλου δημόσιου εγγράφου, όπου φαίνεται ο ΑΜΚΑ)

Αφού καταθέσετε τα ανωτέρω έγγραφα και καταχωρηθούν όλα τα στοιχεία σας στο ηλεκτρονικό σύστημα της γραμματείας, θα κάνουμε την ενεργοποίησή σας ως φοιτητές του Πανεπιστημίου και θα λάβετε τους προσωπικούς κωδικούς (Δελτίο Ενεργοποίησης Λογαριασμού). Από τη στιγμή αυτή και έπειτα μπορείτε να λάβετε βεβαίωση ότι είστε φοιτητές και να προχωρήσετε στις διαδικασίες για παραλαβή ακαδημαϊκής ταυτότητας (πάσο).

Τα μαθήματα αρχίζουν στις 2 Οκτωβρίου και το σχετικό πρόγραμμα θα αναρτηθεί πριν την έναρξη των μαθημάτων.

Επίσης, έχει αναρτηθεί η σχετική ανακοίνωση για την κατάθεση δικαιολογητικών για τη σίτιση.