Απόφαση κατάταξης δικαιούχων σίτισης ακ. έτους 2017-2018

03-10-2017

Απόφαση Έγκρισης κατάταξης δικαιούχων για σίτιση φοιτητών (πρωτοετών και παλιών
ετών) των Τμημάτων της Πολυτεχνικής Σχολής, για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018.