Παραλαβή κάρτας σίτισης

05-10-2017

Ενημερώνουμε τους φοιτητές δικαιούχους δωρεάν σίτισης ότι μπορούν να παραλαμβάνουν την κάρτα σίτσης από τη Γραμματεία καθημερινά και ώρες 11.00-13.00.