Παραλαβή Δελτίου Ενεργοποίησης Λογαριασμού (ΚΩΔΙΚΟΙ) Πρωτοετών Φοιτητών

05-10-2017

Υπενθυμίζουμε στους πρωτοετείς φοιτητές του Τμήματος ότι μπορούν να παραλαμβάνουν από τη γραμματεία το Δελτίο Ενεργοποίησης Λογαριασμού (κωδικοί), με το οποίο θα μπορούν να κάνουν ηλεκτρονικά:

1. δήλωση μαθημάτων (από το εαρινό εξάμηνο 2017-2018 και κάθε εξάμηνο)

2. αίτηση για έκδοση ακαδημαϊκής ταυτότητας στην ιστοσελίδα: http://academicid.minedu.gov.gr/

3. δήλωση συγγραμμάτων

Όσοι δεν μπορούν να προσέλθουν πρέπει να μας υποβάλλουν αίτηση με το γνήσιο της υπογραφής μέσω ΚΕΠ (στο fax 2461056501), απ' όπου και θα παραλάβουν τους κωδικούς.