Αναβολή διάλεξης "Ηλεκτρονική ΙΙ"

06-10-2017

Η Διάλεξη του μαθήματος "ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΙΙ" δεν θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 12/10/2017. Η αναπλήρωση του μαθήματος θα πραγματοποιηθεί μέσα στο διδακτικό εξάμηνο κατόπιν συνεννοήσεως με τους φοιτητές.

Τα εργαστήρια του μαθήματος θα πραγματοποιούνται σε εβδομαδιαία βάση από τις 19/10/2017. Η παρούσα ανακοίνωση θα αναρτηθεί και στο E-class του μαθήματος.