Ημερομηνίες κατάθεσης δικαιολογητικών για τις μετεγγραφές και για τη σίτιση

06-11-2017

Καλούνται οι αιτούντες μετεγγραφή για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 να καταθέσουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, όπως αυτά έχουν οριστεί από το Υπουργείο Παιδείας βάσει της ηλεκτρονικής τους αίτησης, στη Γραμματεία του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου

από την Τρίτη 7-11-2017 ως την Τρίτη 14-11-2017.

Οι αιτούντες, των οποίων η μετεγγραφή εγκρίθηκε λόγω οικονομικών κριτηρίων, πρέπει να καταθέσουν και τα αντίστοιχα εκκαθαριστικά της Εφορίας όλων των μελών της οικογένειας στη Γραμματεία του Τμήματος. Μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών θα ενημερωθούν για τις επόμενες διαδικασίες.

Περισσότερες λεπτομέρειες για τα δικαιολογητικά που πρέπει να κατατεθούν υπάρχουν στο 1ο επισυναπτόμενο έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας αριθμ. 164061/Ζ1/2-10-2017.

Κατά το ίδιο διάστημα από την Τρίτη 7-11-2017 ως την Τρίτη 14-11-2017 μπορούν να υποβάλλουν αίτηση σίτισης με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, σύμφωνα με το 2ο επισυναπτόμενο έγγραφο.

Από τη Γραμματεία του Τμήματος