Ανακοίνωση για το μάθημα "Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνας"

02-03-2018

Ενημερώνουμε τους φοιτητές που βρίσκονται σε εξάμηνο μεγαλύτερο ή ίσο του 8ου ότι το μάθημα επιλογής "Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνας" δεν προσφέρεται στο εαρινό εξάμηνο ακ. έτους 2017-2018. Ως εκ τούτου όσοι το έχουν δηλώσει θα πρέπει να προβούν στη δήλωση κάποιου άλλου μαθήματος επιλογής, διότι θα τους ακυρωθεί η δήλωση του συγκεκριμένου μαθήματος.