Απαιτούμενα δικαιολογητικά για την εγγραφή των εισαγομένων Ελλήνων του Εξωτερικού και τέκνων Ελλήνων Υπαλλήλων που υπηρετούν στο εξωτερικό για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019

04-10-2018

Oι εγγραφές για τη συγκεκριμένη κατηγορία ξεκινούν στις 3 Οκτωβρίου και ολοκληρώνονται στις 12 Οκτωβρίου 2018. Για τους εν λόγω εισαγομένους δεν εφαρμόζεται η διαδικασία της ηλεκτρονικής εγγραφής. Οι προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούν καθώς και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά αναφέρονται στην επισυναπτόμενη εγκύκλιο.