Απόφαση κατάταξης δικαιούχων σίτισης ακ. έτους 2018-2019

05-10-2018

Έγκριση κατάταξης δικαιούχων (πρωτοετών και παλαιών ετών) της Πολυτεχνικής Σχολής για σίτιση για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019