Τροποποίηση στις δηλώσεις μαθημάτων από τους φοιτητές

05-10-2018

Ενημερώνουμε τους φοιτητές, που έχουν ήδη υποβάλει δήλωση μαθημάτων, ότι εκ παραδρομής υπήρχαν διαθέσιμα και τα εαρινά μαθήματα των Προγραμμάτων Σπουδών του Τμήματος για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 και τα οποία αφαιρέθηκαν από τις δηλώσεις τους. Από τις δηλώσεις αφαιρέθηκε και το μάθημα Πρακτική Άσκηση.
Για το λόγο αυτό παρακαλούμε οι ανωτέρω φοιτητές να επεξεργαστούν εκ νέου τις δηλώσεις μαθημάτων προσθέτοντας όσα επιπλέον μαθήματα χειμερινού εξαμήνου επιθυμούν καθώς και την Πρακτική Άσκηση.

Εφιστούμε ιδιαίτερη προσοχή στη δήλωση του μαθήματος Πρακτική Άσκηση.

Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία.

Από τη Γραμματεία.