Ανακοίνωση Εργαστηρίου σχετικά με τις Διαπροσωπικές Σχέσεις

09-11-2020


Στο πλαίσιο λειτουργίας της Δομής Ψυχολογικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (ΔΟ.ΨΥ.Σ.Υ.) της  Μονάδας Υποστήριξης Φοιτητών Ευπαθών Ομάδων (ΜΥΦΕΟ) του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας (Π.Δ.Μ.), η οποία χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ 2014-2020, μέσω της Πράξης «Υποστήριξη Παρεμβάσεων Κοινωνικής Μέριμνας Φοιτητών Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας (MIS 5051039)» ανακοινώνουμε την διοργάνωση Βιωματικού Εργαστηρίου με θέμα τις Διαπροσωπικές Σχέσεις στην Κοζάνη την Τετάρτη 25 Νοεμβρίου 2020.

 Αφισα