Ανακοίνωση για την υποβολή ηλεκτρονικής αίτησης και δικαιολογητικών, για χορήγηση σίτισης & στέγασης κατά το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 απευθυνόμενη σε μετεγγραφέντες/μετακινηθέντες φοιτητές και φοιτητές που εισήχθησαν με την κατηγορία «Αθλητές».

11-01-2021


Ανακοίνωση προς τους μετεγγραφέντες/μετακινηθέντες φοιτητές/τριες στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας και προς τους πρωτοετείς φοιτητές/τριες που εισήχθησαν με την κατηγορία «Αθλητές» για την υποβολή ηλεκτρονικής αίτησης και δικαιολογητικών, για δωρεάν σίτιση & στέγαση κατά το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021

Πληροφορίς στα αρχεία