Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 για το διάστημα από Σάββατο 30 Ιανουαρίου έως και τη Δευτέρα 8 Φεβρουαρίου 2021

01-02-2021


Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 για το διάστημα από Σάββατο 30 Ιανουαρίου έως και τη Δευτέρα 8 Φεβρουαρίου 2021