ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ 2020-2021

19-02-2021


Κατάθεση αιτήσεων και δικαιολογητικών στη Γραμματεία του Τμήματος, Κ. Καραμανλή και Λυγερής, Κοζάνη Τ.Κ. 50131, Τηλ. 2461056500, 2461056502, από 22-02-2021 μέχρι 03-03-2021