Θέματα Διπλωματικών Προς Εκπόνηση(N.Πλόσκας)

23-02-2021


ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2020-2021 

Εισηγητής: Νίκος Πλόσκας (nploskas@uowm.gr), Επίκουρος Καθηγητής ΤΗΜΜΥ

Πληροφορίες στο επισυναπτόμενο