Δελτίο τύπου ΚΕΔΙΒΙΜ SMemPower

13-07-2021


Μετά τη θεαματική επιτυχία της πρώτης έκδοσης του εκπαιδευτικού προγράμματος  με τίτλο ‘Ενεργειακή αποδοτικότητα και βιωσιμότητα σε μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜμΕ) για ενεργειακούς διαχειριστές και ειδικούς στην ενέργεια’ που διοργανώθηκε από Το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του ΑΠΘ σε συνεργασία με το Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης (ΚΕΔΙΒΙΜ) του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) ανακοινώνουμε:

Την προκήρυξη της δεύτερης έκδοσης του προγράμματος που θα πραγματοποιηθεί από το  Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας (ΠΔΜ) σε συνεργασία με το Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης (ΚΕΔΙΒΙΜ) του ΠΔΜ με τίτλο ‘Ενεργειακή αποδοτικότητα και βιωσιμότητα σε μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜμΕ) για ενεργειακούς διαχειριστές και ειδικούς στην ενέργεια’, διάρκειας 50 διδακτικών ωρών, το οποίο θα διεξαχθεί από απόσταση.

Επιστημονικός Υπεύθυνος του προγράμματος είναι ο Καθηγητής Γεώργιος Χριστοφορίδης

Η έναρξη του προγράμματος θα γίνει το Σεπτέμβριο του 2021 ενώ η λήξη του προγραμματίζεται για τον Οκτώβριο του 2021

Η διάρκεια του προγράμματος είναι 30 διδακτικές ώρες παραδόσεων και 20 ώρες πρακτικής

Το πρόγραμμα απευθύνεται κυρίως σε ενεργειακούς διαχειριστές ή γενικά σε στελέχη ΜμΕ που ασχολούνται με την παρακολούθηση της κατανάλωσης ενέργειας. Το πρόγραμμα είναι ανοικτό και σε άλλα ενδιαφερόμενα άτομα που κατέχουν τουλάχιστον πτυχίο επιπέδου 5 σε σχετικούς κλάδους ή και σε προσωπικό ΜμΕ που ασχολείται γενικότερα με ενεργειακά θέματα, όπως ελεγκτές, σύμβουλοι εργαζόμενοι σε ESCO κλπ. Επίσης, απευθύνεται και σε ειδικούς στην ενέργεια, όπως Μηχανικούς, τελειόφοιτους Τμημάτων Μηχανικών κλπ.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος παρέχεται πιστοποιητικό επιμόρφωσης 5 ECTS σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Σύστημα Μονάδων Κατοχύρωσης Μαθημάτων. 

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα αποτελείται από 6 εκπαιδευτικές ενότητες, συγκεκριμένα:

  • Ευρωπαϊκές και εθνικές πολιτικές και νομοθεσία για την ενεργειακή αποδοτικότητα
  • Συστήματα ενεργειακής αποδοτικότητας, μετρήσεις και λύσεις – Δυνατότητες διαχείρισης και εξοικονόμησης  ενέργειας 
  • Βασικές τεχνικές ενεργειακών ελέγχων σε ΜμΕ. Πρότυπα και προδιαγραφές
  • Χρηματοδότηση μέτρων εξοικονόμησης ενέργειας, εργαλεία και οικονομοτεχνική αξιολόγηση
  • Εργαλεία για την παρακολούθηση και τη διαχείριση ενέργειας
  • Πρακτική δράση σε ΜμΕ

 

 

 

Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό έργο Η2020 με τίτλο  ‘SMEmPower Efficiency - Ένα ολιστικό πλαίσιο για την ενίσχυση της ικανότητας ΜΜΕ να βελτιώσουν την ενεργειακή τους αποδοτικότητα’ και προσφέρεται δωρεάν στους συμμετέχοντες

Αιτήσεις γίνονται δεκτές από   1/7/2021 έως  29/7/2021

Περισσότερες πληροφορίες υπάρχουν στο https://kedivim.uowm.gr/programs/energeiaki-apodotikotita-kai-viosimotita-se-mikres-kai-mesaies-epicheiriseis-mme-gia-energeiakoys-diacheiristes-kai-eidikoys-stin-energeia/ όπου μπορεί και να υποβληθεί ηλεκτρονικά η αίτηση συμμετοχής. 

Επίσης εάν είστε στέλεχος μικρής ή μεσαίας επιχείρησης και ενδιαφέρεστε η επιχείρησή σας να συμμετέχει στο Ευρωπαϊκό αυτό έργο, είτε στην υλοποίηση των πρακτικών δράσεων, είτε σε προγράμματα επιτόπιας ενημέρωσης για βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης θα χαρούμε να επικοινωνήσουμε μαζί σας.