Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 για το διάστημα από το Σάββατο 9 Οκτωβρίου και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα 25 Οκτωβρίου 2021 και ώρα 6:00

12-10-2021


Σας διαβιβάζουμε για ενημέρωση το ΦΕΚ τ.Β’ 4674/08-10-2021 που αφορά στα έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από το Σάββατο 9 Οκτωβρίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα 25 Οκτωβρίου 2021 και ώρα 6:00.