ΠΡΟΣΘΕΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΣΤΗΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

14-10-2021


Σας ενημερώνουμε οτι προστέθηκαν στην κατεύθυνση Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων τα παρακάτω μαθήματα, ως Επιλογής Κατεύθυνσης:

Ηλεκτρονική Υγεία (7ου εξαμήνου), είναι διαθέσιμο από τώρα για να το δηλώσετε, όσοι απο εσάς επιθυμείτε.

Βιοϊατρική Τεχνολογία (8ου εξαμήνου), θα είναι διαθέσιμο στο επόμενο εαρινό εξάμηνο.

Όσοι ανήκετε στην κατεύθυνση Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων και έχετε δηλώσει ήδη τα παραπάνω μαθήματα, θα μετρήσουν ως επιλογής κατεύθυνσης για τη λήψη πτυχίου.