ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΟΒΑΡΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ 5%

15-10-2021


Η προθεσμία εγγραφής των επιτυχόντων της κατηγορίας των σοβαρών παθήσεων είναι από την Παρασκευή 15 Οκτωβρίου έως και την Παρασκευή 22 Οκτωβρίου 2021.