Θέμα Διπλωματικής Εργασίας του κου Μ. Δασυγένη:Σχεδίαση και Υλοποίηση συστήματος υλικού και λογισμικού για την εξαγωγή, αποστολή και διαχείριση πληροφοριών από το CANBUS ενός οχήματος

29-09-2012

Θέμα Διπλωματικής Εργασίας του κου Μ. Δασυγένη:Σχεδίαση και Υλοποίηση συστήματος υλικού και λογισμικού για την εξαγωγή, αποστολή και διαχείριση πληροφοριών από το CANBUS ενός οχήματος