Έκδοση ακαδημαϊκής ταυτότητας

01-10-2012

Από τις 24/9/2012 οι προπτυχιακοί, μεταπτυχιακοί φοιτητές και οι υποψήφιοι διδάκτορες θα μπορούν να υποβάλλουν ηλεκτρονικά αίτηση για την έκδοση της νέας ακαδημαϊκής ταυτότητας στην ιστοσελίδα http://academicid.minedu.gov.gr

Οι πρωτοετείς φοιτητές θα υποβάλλουν την αίτηση μετά την ολοκλήρωση της εγγραφής τους και αφού έχουν παραλάβει τον κωδικό πρόσβασης.