ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΣΕ ΝΕΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ

29-12-2016

Οι φάκελοι υποψηφιοτήτων θα πρέπει να έχουν υποβληθεί  ηλεκτρονικά  το αργότερο έως την Τρίτη 17 Ιανουαρίου 2017  και   ώρα   14:00   στην   ηλεκτρονική   πλατφόρμα   υποβολής:

  http://rc.uowm.gr/?page_id=3183