Παρουσίαση Διπλωματικών Εργασιών

12-06-2017

Ενημερώνουμε τους φοιτητές που πρόκειται να παρουσιάσουν τις Διπλωματικές τους Εργασίες ότι η ημερομηνία που έχει οριστεί είναι η εξής:

                                                         Πέμπτη 6 Ιουλίου 2017                                                                    

Όσοι από τους φοιτητές επιθυμούν να παρουσιάσουν τη Διπλωματική τους Εργασία κατά την ημερομηνία αυτή θα πρέπει να την καταθέσουν μέχρι τη Δευτέρα 3 Ιουλίου 2017 στη Γραμματεία του Τμήματος σε 3 αντίτυπα καθώς και σε ηλεκτρονική μορφή (1 CD σε μορφή pdf).

Επίσης θα πρέπει να καταθέσουν και το έντυπο παράδοσης της διπλωματικής εργασίας για τη βιβλιοθήκη, το οποίο πρέπει να συμπληρωθεί σύμφωνα με το με αρ. πρωτ. 3816/17-3-2017 έγγραφο οδηγιών κατάθεσης εργασιών στο DSpace.


                                                                                                                Από τη Γραμματεία