Στεγαστικό επίδομα ακαδ. έτους 2016-2017

21-09-2017

Οι ηλεκτρονικές αιτήσεις για τη χορήγηση του στεγαστικού επιδόματος ακαδημαϊκού έτους 2016-2017 θα υποβάλλονται από την Τετάρτη 27 Σεπτεμβρίου έως και την Παρασκευή 20 Οκτωβρίου 2017 μέσω της ιστοσελίδας του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων https://stegastiko.minedu.gov.gr, στην ειδική εφαρμογή για το στεγαστικό επίδομα.

Επισήμανση: Οι πρωτοετείς φοιτητές που εισήχθησαν κατά το τρέχον ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 θα υποβάλλουν δικαιολογητικά για τη χορήγηση του στεγαστικού επιδόματος ακαδημαϊκού έτους 2017-2018  από 1 έως 30 Ιουνίου 2018, για το οποίο θα βγει σχετική ανακοίνωση κατά την περίοδο εκείνη