ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2017-2018

25-10-2017

Όσοι ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στις κατατακτήριες εξετάσεις ακαδ. έτους 2017-2018 μπορούν να καταθέτουν σχετική αίτηση στη Γραμματεία του Τμήματος κατά το χρονικό διάστημα 1/11/2017 – 15/11/2017 και κατά τις ώρες: 11.00-13.00. Η αίτηση πρέπει απαραίτητα να συνοδεύεται από:

  1. Αντίγραφο πτυχίου ή πιστοποιητικό ολοκλήρωσης των σπουδών.
  2. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας μαθημάτων.