Ανάδειξη εκπροσώπων των μελών ΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ στη Συνέλευση του Τμήματος

28-11-2017

Ανάδειξη εκπροσώπων των μελών ΕΔΙΠ  και ΕΤΕΠ στη Συνέλευση του Τμήματος