ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΕΕΤ & ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ 2019-2020

24-01-2019

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΕΕΤ & ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ 2019-2020