4ο εξάμηνο

Μάθημα: Ηλεκτρονική I

Τίτλος μαθήματος

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ Ι

Κωδικός μαθήματος

ΜΚ25

Είδος μαθήματος

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

Επίπεδο μαθήματος

Προπτυχιακό

Έτος σπουδών

2ο

Εξάμηνο

4ο

Πιστωτικές μονάδες ECTS

5

Ιστοσελίδα

eclass.uowm.gr/courses/ICTE145/

Ώρες ανά εβδομάδα

5

Περιεχόμενο μαθήματος

Εισαγωγή, Θεωρήματα Thevenin και Norton, Θεωρία Ημιαγωγών, Ενδογενείς και Εξωγενείς Ημιαγωγοί. Επαφή pn. Δίοδοι, Οι Τρεις Προσεγγίσεις, Πόλωση, Χαρακτηριστικές. Κυκλώματα Διόδων, Ειδικές Δίοδοι, Δίοδος Zener, Δίοδος Schottky και Varactor. Διπολικά Τρανζίστορ, Γραμμή Φορτίου και Σημείο Λειτουργίας Q, Μοντέλα AC, Πρότυπα π και Τ. Κυκλώματα Ενισχυτών, Ενισχυτές Τάσης (CE), Ενισχυτής Καταρράκτης μιας ή πολλών βαθμίδων, Ενισχυτές Ρεύματος (CC), Τρανζίστορ Darlington, Ενισχυτές Darlington και Ενισχυτές Iσχύος. Εισαγωγή στους Διαφορικούς και Τελεστικούς Ενισχυτές.

Αναμενόμενα μαθησιακά αποτελέσματα και δεξιότητες

Το μάθημα αποτελεί μία εισαγωγή στις βασικές αρχές της Ηλεκτρονικής. Ο φοιτητής αποκτά γνώση του πεδίου εφαρμογής, των νόμων και βασικών αρχών της Ηλεκτρονικής και μαθαίνει να χρησιμοποιεί τις παραπάνω γνώσεις για την επίλυση και αντιμετώπιση σχετικών πρακτικών προβλημάτων και θεμάτων. Ο φοιτητής αποκτά τις γνώσεις και την πρακτική επιδεξιότητα να αναλύει και να κατανοεί βασικά ηλεκτρονικά κυκλώματα. Με τις εργαστηριακές ασκήσεις που είναι υποχρεωμένοι να εκπονήσουν, οι φοιτητές αποκτούν την εμπειρία να κατασκευάζουν και να χαρακτηρίζουν πειραματικά μία σειρά βασικών κυκλωμάτων ενώ παράλληλα μαθαίνουν να χρησιμοποιούν αποτελεσματικά και με ασφάλεια τον απαιτούμενο εργαστηριακό και μετρητικό εξοπλισμό.

Προαπαιτούμενα μαθήματα

Κανένα

Μέθοδοι διδασκαλίας

Διαλέξεις, Δίωρες Εβδομαδιαίες Εργαστηριακές Ασκήσεις και Φροντιστηριακές Ασκήσεις

Αξιολόγηση

  • Ενδιάμεση Πρόοδος, Παράδοση εβδομαδιαίων γραπτών εργαστηριακών ασκήσεων, Τελική Εξέταση Εργαστηρίου (απαραίτητη προϋπόθεση η βάση του 5 στην τελική εξέταση εργαστηρίου), Τελική Εξέταση Θεωρίας (απαραίτητη προϋπόθεση η βάση του 5 στην τελική εξέταση της θεωρίας).
  • Τελικός Βαθμός Μαθήματος (100%): Τελική γραπτή εξέταση θεωρίας (προστίθεται και η Πρόοδος) = 75%  και Τελική Γραπτή Εξέταση Εργαστηρίου = 25%

Γλώσσα διδασκαλίας

Ελληνική

Βιβλιογραφία

[1]      ΧΑΡΙΤΑΝΤΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ 1, ΔΕΜΕΡΝΤΖΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ, 2006.

[2]      ΧΑΡΙΤΑΝΤΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ 2, ΔΕΜΕΡΝΤΖΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ, 2007.

[3]      Schultz, Grob's Basic Electronics w/Student CD, Εκδόσεις Επίκεντρο Α.Ε.

[4]      Malvino A., Bates D., Ηλεκτρονική, 7η Έκδοση, ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α. ΤΖΙΟΛΑ & ΥΙΟΙ Α.Ε., 2012.