6ο εξάμηνο

Μάθημα: Συστήματα Επικοινωνιών ΙΙ

Τίτλος μαθήματος

Συστήματα Επικοινωνιών ΙΙ

Κωδικός μαθήματος

ΜΚ36

Είδος μαθήματος

Υποχρεωτικό

Επίπεδο μαθήματος

Προπτυχιακό

Έτος σπουδών

3ο

Εξάμηνο

6ο

Πιστωτικές μονάδες ECTS

5

Ιστοσελίδα

eclass.uowm.gr/courses/ICTE126/

Ώρες ανά εβδομάδα

4

Περιεχόμενο μαθήματος

Παλμοαναλογική Διαμόρφωση. Θεώρημα Δειγματοληψίας. Δειγματοληψία Ζωνοπερατών Σημάτων. Πολυπλεξία TDM. Διαμόρφωση Πλάτους Παλμών, Θέσης Παλμών. Ψηφιακή Διαμόρφωση Παλμών. Κώδικες Διαμόρφωσης, Σήματα Διαμόρφωσης με Μνήμη. Παλμοκωδική διαμόρφωση. Συστήματα Διαμόρφωσης ASK, FSK, PSK, QPSK, MSΚ, DPSK. Διάγραμμα Trellis. Ανιχνευτής Μέγιστης Πιθανοφάνειας. Ψηφιακή Μετάδοση σε Κανάλι με Προσθετικό Λευκό Θόρυβο Gauss. Φαινόμενο Διασυμβολικής Παρεμβολής Θορύβου

Αναμενόμενα μαθησιακά αποτελέσματα και δεξιότητες

Το προπτυχιακό αυτό μάθημα είναι συνέχεια του μαθήματος Συστήματα Επικοινωνιών Ι. Στόχος είναι η διδασκαλία της μετάδοσης αναλογικού σήματος μέσω ψηφιακών διαμορφώσεων, και της σωστής λήψης, αφού έχει προηγηθεί εκπομπή μέσα από ένα τηλεπικοινωνιακό κανάλι. Πρώτο μέλημα είναι η ψηφιοποίηση του σήματος, έπειτα η επιλογή της κατάλληλης τεχνικής διαμόρφωσης και κωδικοποίησης για τη μετάδοση, και τέλος η λήψη και η ανίχνευση του εκπεμφθέντος σήματος. Ο φοιτητής/τρια που έχει παρακολουθήσει το μάθημα, βρίσκεται σε θέση να σχεδιάσει και να αξιολογήσει ένα πλήρες ψηφιακό τηλεπικοινωνιακό σύστημα από την είσοδο του πομπού μέχρι την έξοδο του δέκτη. Το εργαστήριο συμβάλλει στην περαιτέρω κατανόηση των παραπάνω, αφού επιτρέπει στον/στην φοιτητή/τρια την οπτικοποίηση της θεωρίας και των συμπερασμάτων αυτής.

 

Προαπαιτούμενα μαθήματα

Κανένα

Μέθοδοι διδασκαλίας

  • Διαλέξεις
  • Φροντιστηριακές ασκήσεις
  • Εργαστηριακές ασκήσεις

Αξιολόγηση

Τελική γραπτή εξέταση (100%)

Γλώσσα διδασκαλίας

Ελληνική

Βιβλιογραφία

  • Καραγιαννίδης Γ., Τηλεπικοινωνιακά Συστήματα, ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α. ΤΖΙΟΛΑ & ΥΙΟΙ, 2010.
  • J. PROAKIS, M. SALEHI, ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ, 2003. 


Διδάσκων: Δεμέστιχας Κωνσταντίνος