6ο εξάμηνο

Μάθημα: Ανάλυση και Σχεδίαση Αλγορίθμων

Τίτλος μαθήματος

Ανάλυση και Σχεδίαση Αλγορίθμων

Κωδικός μαθήματος

ΜΚ37

Είδος μαθήματος

Υποχρεωτικό

Επίπεδο μαθήματος

Προπτυχιακό

Έτος σπουδών

3ο

Εξάμηνο

6ο

Πιστωτικές μονάδες ECTS

5

Ιστοσελίδα

eclass.uowm.gr/courses/ICTE114/

Ώρες ανά εβδομάδα

4

Διδάσκων

Μάρκος Γ. Τσίπουρας

Περιεχόμενο μαθήματος

Ανάλυση Αλγορίθμων, Πολυπλοκότητα Αλγορίθμων, Ασυμπτωτική Ανάλυση. Τεχνικές Σχεδίασης Αλγορίθμων, Αναδρομικοί Αλγόριθμοι, Αλγόριθμοι Διαίρει‐και‐Βασίλευε, Δυναμικός Προγραμματισμός, Άπληστοι Αλγόριθμοι, Πιθανοκρατικοί Αλγόριθμοι.

Αλγόριθμοι Γραφημάτων και Δικτύων.

Υπολογιστική Πολυπλοκότητα, οι κλάσεις P και NP, ΝΡ‐πληρότητα.

Αναμενόμενα μαθησιακά αποτελέσματα και δεξιότητες

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα είναι σε θέση:

  • να πραγματοποιήσει ανάλυση αλγορίθμων,
  • να μελετούν αλγορίθμους ως προς την πολυπλοκότητα
  • να εκτελούν ασυμπτωτική ανάλυση αλγορίθμων να σχεδιάζει και να υλοποιεί προγραμματιστικά μια σειρά από αναδρομικούς και άπληστους αλγόριθμους,
  • να σχεδιάζει και να υλοποιεί αλγορίθμους εφαρμόζοντας τις αρχές του δυναμικού προγραμματισμού,
  • να κατανοεί και να εφαρμόζει αλγορίθμους γραφημάτων και δικτύων,
  • να κατανοεί τις κλάσεις P και NP.

Προαπαιτούμενα μαθήματα

Κανένα

Μέθοδοι διδασκαλίας

Διαλέξεις με χρήση διαφανειών, ασκήσεις στον πίνακα

Αξιολόγηση

Δύο υποχρεωτικά σετ εργασιών με τελική προφορική εξέταση (30%)

Τελική Γραπτή Εξέταση (70%)

Γλώσσα διδασκαλίας

Ελληνική

Βιβλιογραφία

[1]     CORMEN T.H., LEISERSON C.E., RIVEST R.L., STEIN C., ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΥΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΥΣ, ΤΟΜΟΣ Ι, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΡΗΤΗΣ, 2009.

[2]     SANJOY DASGUPTA, CHRISTOS PAPADIMITRIOU, UMESH VAZIRANI, ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΣ, 2009.

[3]     Μποζάνης Παναγιώτης Δ., Αλγόριθμοι, ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α. ΤΖΙΟΛΑ & ΥΙΟΙ Α.Ε., 2006.Διδάσκων: Τσίπουρας Μάρκος