8ο εξάμηνο

Μάθημα: Δυναμική Συστημάτων και Προσομοίωση

Τίτλος μαθήματος

Δυναμική Συστημάτων και Προσομοίωση

Κωδικός μαθήματος

Ε20

Είδος μαθήματος

Επιλογής Κατεύθυνσης

Επίπεδο μαθήματος

Προπτυχιακό

Έτος σπουδών

4ο

Εξάμηνο

8ο

Πιστωτικές μονάδες ECTS

5

Ιστοσελίδα

http://eclass.uowm.gr/courses/MECH168/

Ώρες ανά εβδομάδα

4

Διδάσκων

Γιώργος Νενές

Περιεχόμενο μαθήματος

Προσομοίωση: Σχεδίαση, ανάλυση και δημιουργία μιας προσομοίωσης. Τυχαίοι αριθμοί και γεννήτριές τους. Προσομοιωτική δειγματοληψία. Στατιστική ανάλυση αποτελεσμάτων προσομοίωσης. Εφαρμογές προσομοίωσης σε προβλήματα οργάνωσης και επιχειρησιακής έρευνας. Λογισμικό (software) προσομοίωσης. Δυναμική Συστημάτων: Βασικές έννοιες και σκοπός.

Αναμενόμενα μαθησιακά αποτελέσματα και δεξιότητες

Σκοπός του μαθήματος είναι από τη μια να εισάγει τους φοιτητές στις βασικές αρχές Προσομοίωσης Γεγονότων για τη μοντελοποίηση πραγματικών συστημάτων. Στο πλαίσιο του μαθήματος επιχειρείται να γνωρίσουν οι φοιτητές σύγχρονα λογισμικά Προσομοίωσης και Δυναμικής Συστημάτων και τέλος να αντιληφθούν τη χρησιμότητα των δύο εργαλείων στη λήψη αποφάσεων και να μπορούν να αναλύουν και να ερμηνεύουν στατιστικά τα αποτελέσματα.

Προαπαιτούμενα μαθήματα

Στατιστική

Μέθοδοι διδασκαλίας

Προφορικές παραδόσεις (13 εβδομάδες x 2 ώρες θεωρία και 2ώρες ασκήσεις)

Αξιολόγηση

4 ενδιάμεσες υποχρεωτικές εργασίες

Γλώσσα διδασκαλίας

Ελληνική

Βιβλιογραφία

[1] Τεχνικές Προσομοίωσης Θεωρία & Εφαρμογές, Ρουμελιώτης, Μ., Σουραβλάς, Ι.Σ., Εκδόσεις Τζιόλα, Θεσσαλονίκη 2012.

[2] Θεωρία Δυναμικής Συστημάτων, Γεωργιάδης, Π., Εκδόσεις Σοφία, Θεσσαλονίκη 2006.

[3] Προσομοίωση και Εφαρμογές, Σφακιανάκης, Μ., Εκδόσεις Πατάκη, Αθήνα 2001.

[4] Spreadsheet modeling and decision analysis, Ragsdale, C., South-Western Educational Publishing  (3rd edition), 2000.Διδάσκων: Νενές Γεώργιος