1ο εξάμηνο

Μάθημα: Εισαγωγή στην Πληροφορική

Τίτλος μαθήματος

Εισαγωγή στην Πληροφορική

Κωδικός μαθήματος

ΜΚ5

Είδος μαθήματος

Υποχρεωτικό

Επίπεδο μαθήματος

Προπτυχιακό

Έτος σπουδών

1ο

Εξάμηνο

1ο

Πιστωτικές μονάδες ECTS

4

Ιστοσελίδα

http://eclass.uowm.gr/courses/ICTE164/   

Ώρες ανά εβδομάδα

4

Διδάσκων

Αγγελίδης Παντελής

Περιεχόμενο μαθήματος

Περιεχόμενο Θεωρίας:

Υλικό Υπολογιστών, Αρχιτεκτονική Υπολογιστών, Λειτουργικά Συστήματα, Αριθμητικά Συστήματα, Πράξεις στο Δυαδικό Σύστημα, Βασική Ψηφιακή Λογική, Flip-Flop, Λογικά Κυκλώματα αναδραστικά και μη. Παραδείγματα υλοποίησης εξαρτημάτων Η/Υ με λογικές πύλες. Εισαγωγή στις Βάσεις Δεδομένων, στη Γλώσσα SQL, στην HTML και στα Δίκτυα (ενσύρματα, ασύρματα).

Περιεχόμενο Εργαστηρίου:

Υλικό μέρος ΗΥ. Εκμάθηση Λειτουργικού Συστήματος Windows, Μicrosoft Word, MS PowerPoint,  εισαγωγή στο MS Excel, MS Access. Προγραμματισμό σε assembly μέσω ενός προγράμματος προσομοιωτή σε περιβάλλον Windows (Relatively Simple CPU Simulator). Εισαγωγή στην HTML.

Αναμενόμενα μαθησιακά αποτελέσματα και δεξιότητες

Κατανόηση της τρέχουσας επιστημονικής και επαγγελματικής κατάστασης (state of the art) στα πεδία του Τμήματος. Βασικά εργαλεία απαραίτητα για την επιτυχή παρακολούθηση εξειδικευμένων μαθημάτων ανωτέρων εξαμήνων και ολοκλήρωση των σπουδών.

Προαπαιτούμενα μαθήματα

Κανένα

Μέθοδοι διδασκαλίας

2 ώρες διδασκαλία και 2 ώρες εργαστηριακές ασκήσεις

 

Αξιολόγηση

50% από τη γραπτή εξέταση θεωρίας

25% από την πρακτική εξέταση εργαστηρίων

25% από εργασίες εξάμηνου

Γλώσσα διδασκαλίας

Ελληνική

Βιβλιογραφία

- Ross Malaga, Εισαγωγή στην Τεχνολογία Πληροφοριακών Συστημάτων, Γκιούρδας

- Andrew LISTER, Εισαγωγή στη Σύγχρονη Επιστήμη των Υπολογιστών, Δίαυλος, 2000.

- Beekman George, Quinn Michael J., Εισαγωγή στην Πληροφορική, Χ. ΓΚΙΟΥΡΔΑ & ΣΙΑ ΕΕ, 2010Διδάσκων: Αγγελίδης Παντελής

Διδάσκων: Τσίπουρας Μάρκος