3ο εξάμηνο

Μάθημα: Ηλεκτρικά Κυκλώματα

Τίτλος μαθήματος

Ηλεκτρικά  Κυκλώματα

Κωδικός μαθήματος

ΜΚ18

Είδος μαθήματος

Υποχρεωτικό

Επίπεδο μαθήματος

Προπτυχιακό

Έτος σπουδών

2o

Εξάμηνο

3o

Πιστωτικές μονάδες ECTS

5

Ιστοσελίδα

http://eclass.uowm.gr/courses/ICTE163/

Ώρες ανά εβδομάδα

5

Περιεχόμενο μαθήματος

Εισαγωγή στη θεωρία των Ηλεκτρικών Κυκλωμάτων. Θεμελιώδεις αρχές ηλεκτρικών κυκλωμάτων (ηλεκτρικό ρεύμα, τάση, νόμοι Kirchhoff), ανάλυση ηλεκτρικών στοιχείων, κυκλώματα δύο ακροδεκτών, ανάλυση στο πεδίο της συχνότητας (μιγαδική παράσταση), συστηματικές μέθοδοι ανάλυσης, θεωρήματα ηλεκτρικών κυκλωμάτων, συζευγμένα κυκλώματα, τριφασικά κυκλώματα. Εργαστήριο: γίνεται χρήση κατάλληλου λογισμικού (MultiSim) για την ανάλυση ηλεκτρικών κυκλωμάτων.

Αναμενόμενα μαθησιακά αποτελέσματα και δεξιότητες

Να εισάγει το φοιτητή σε βασικές γνώσεις θεωρίας και ανάλυσης ηλεκτρικών κυκλωμάτων. Ο φοιτητής αποκτά τις απαιτούμενες γνώσεις ώστε να είναι σε θέση να κατανοήσει διάφορες έννοιες σε επόμενα μαθήματα.

Προαπαιτούμενα μαθήματα

Κανένα

Μέθοδοι διδασκαλίας

Διαλέξεις Θεωρίας, Εργαστηριακές Ασκήσεις & Αναθέσεις Εργασιών

Αξιολόγηση

Τελική γραπτή εξέταση (80% Θεωρία, 20% Εργαστήριο)

Γλώσσα διδασκαλίας

Ελληνική

Βιβλιογραφία

[1]     Joseρh Α. Εdminister, Ηλεκτρικά Κυκλώματα, ΕΣΠΙ ΕΚΔΟΤΙΚΗ, 1980.

[2]     Μάργαρης Νίκος Ι., Ανάλυση ηλεκτρικών κυκλωμάτων, ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α. ΤΖΙΟΛΑ & ΥΙΟΙ Α.Ε., 2010.

[3]     FOWLER, Electricity: Principles and Applications with Simulation CD, Εκδόσεις Επίκεντρο Α.Ε., 2012.

[4]     Σχετικές αναφορές στο internet.Διδάσκων: Θεοδουλίδης Θεόδωρος