2ο εξάμηνο

Μάθημα: Αγγλικά II

Τίτλος μαθήματος

Αγγλικά ΙΙ

Κωδικός μαθήματος

ΜΚ14

Είδος μαθήματος

Υποχρεωτικό

Επίπεδο μαθήματος

Προπτυχιακό

Έτος σπουδών

1ο

Εξάμηνο

2ο

Πιστωτικές μονάδες ECTS

2

Ιστοσελίδα

eclass.uowm.gr/courses/ICTE232

Ώρες ανά εβδομάδα

2

Περιεχόμενο μαθήματος

Εισαγωγή των φοιτητών στην τεχνική ορολογία της επιστήμης των υπολογιστών και τηλεπικοινωνιών. Επισκόπηση των παρακάτω θεμάτων στην Αγγλική. Αναλογικά και ψηφιακά κυκλώματα, επεξεργασία σημάτων, μετάδοση δεδομένων, διόρθωση σφαλμάτων, κρυπτογράφηση και τοπολογία δικτύων.

 

Αναμενόμενα μαθησιακά αποτελέσματα και δεξιότητες

Στο τέλος του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι ικανοί:

·         να κατανοούν, να αφομοιώνουν πληροφορίες και τεχνικούς όρους από αγγλόφωνες πηγές σχετικές και με το αντικείμενο σπουδών τους, να αναπαραγάγουν και να ασκούν εποικοδομητική κριτική-αξιολόγηση στα παραπάνω,

·         να εκτιμούν την ιδιομορφία και τις τεχνικές σύνταξης τεχνικών-επιστημονικών κειμένων

·         να συντάσσουν τεχνικά-επιστημονικά κείμενα

·         να αναπτύσσουν προφορικά απόψεις καθώς επίσης και να κάνουν προφορικές παρουσιάσεις για τεχνικά ζητήματα, ιδιαίτερα με τη σωστή χρήση εργαλείων όπως πχ. powerpoint, openoffice κλπ.

·         να συντάσσουν τα κείμενά τους και τις παρουσιάσεις τους κάνοντας σωστή χρήση των βιβλιογραφικών πηγών (π.χ. δομές κειμένου-παρουσιάσεων, βιβλιογραφικές αναφορές μέσα στο κείμενο και στη βιβλιογραφία).

 

Προαπαιτούμενα μαθήματα

Κανένα

Μέθοδοι διδασκαλίας

Διαλέξεις

Αξιολόγηση

Ασκήσεις – ομαδικές εργασίες (30%), τελική γραπτή εξέταση (70%).

Γλώσσα διδασκαλίας

Αγγλική

Βιβλιογραφία

[1]       Κουτσογιάννη Ευαγγελία, English for Electronics and Telecommunications, Έκδοση: 2/2009, ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΠΕ.

 Διδάσκων: Δημουλάς Δήμος