7ο εξάμηνο

Μάθημα: Τεχνητή Νοημοσύνη

Τίτλος μαθήματος

Τεχνητή Νοημοσύνη

Κωδικός μαθήματος

Υ1

Είδος μαθήματος

Υποχρεωτικό

Επίπεδο μαθήματος

Προπτυχιακό

Έτος σπουδών

4ο

Εξάμηνο

2ο

Πιστωτικές μονάδες ECTS

5

Ιστοσελίδα

eclass.uowm.gr/courses/ ICTE107/

Ώρες ανά εβδομάδα

4

Διδάσκων

Κώστας Στεργίου (Αναπληρωτής Καθηγητής)

Περιεχόμενο μαθήματος

Εισαγωγή στην Τεχνητή Νοημοσύνη. Ευφυείς πράκτορες. Τυφλή αναζήτηση, Ευριστική αναζήτηση, Τοπική αναζήτηση, Προβλήματα Ικανοποίησης Περιορισμών. Προτασιακή Λογική: Συντακτικό και Σημασιολογία, Λογική Συνεπαγωγή, Αποδεικτικές Μέθοδοι, Μέθοδος της Επίλυσης. Κατηγορική Λογική: Συντακτικό και Σημασιολογία, Λογική Συνεπαγωγή. Σχεδιασμός ενεργειών: Βασικές Αρχές και Αλγόριθμοι. Μηχανική Μάθηση: Επαγωγική Μάθηση, Δέντρα Απόφασης.

Αναμενόμενα μαθησιακά αποτελέσματα και δεξιότητες

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα:

·         κατανοούν τα βασικά των ευφυών συστημάτων

·         γνωρίζουν πώς να υλοποιούν μη ενημερωμένους και ενημερωμένους αλγορίθμους αναζήτησης

·         κατανοούν τη θεωρία και την πρακτική της ικανοποίησης περιορισμών

·         είναι ικανοί για συλλογισμούς στην προτασιακή λογική

·         γνωρίζουν τις βασικές αρχές του σχεδιασμού ενεργειών

·         κατανοούν τα βασικά της μηχανικής μάθησης

Προαπαιτούμενα μαθήματα

Κανένα

Μέθοδοι διδασκαλίας

Διαλέξεις, ασκήσεις, εργασίες

Αξιολόγηση

Γραπτή εξέταση (80%), Εργασίες (20%)

Γλώσσα διδασκαλίας

Ελληνική

Βιβλιογραφία

[1] Russell & Norvig, Τεχνητή Νοημοσύνη: Μια Σύγχρονη Προσέγγιση, Κλειδάριθμος, 2004

[2] Βλαχάβας, Κεφαλάς, Βασιλειάδης, Κόκκορας, Σακελλαρίου, Τεχνητή Νοημοσύνη, Εκδόσεις Γαρταγάνης, 2005Διδάσκων: Στεργίου Κωνσταντίνος