7ο εξάμηνο

Μάθημα: Συστήματα Κεραιών και Ασύρματη Διάδoση

Τίτλος μαθήματος

Συστήματα Κεραιών και Ασύρματη Διάδοση

Κωδικός μαθήματος

Υ3

Είδος μαθήματος

Υποχρεωτικό

Επίπεδο μαθήματος

Προπτυχιακό

Έτος σπουδών

4ο

Εξάμηνο

7ο

Πιστωτικές μονάδες ECTS

5

Ιστοσελίδα

eclass.uowm.gr/courses/ICTE212/

Ώρες ανά εβδομάδα

4

Περιεχόμενο μαθήματος

Ηλεκτρομαγνητικό κύμα, Βασικά μεγέθη κεραιών, Βασικές αρχές ακτινοβολίας, Γραμμικές κεραίες, Κεραίες βρόχου, Στοιχειοκεραίες, Κεραία αναδιπλωμένου διπόλου, Κεραία Yagi-Uda, Λογαριθμική περιοδική κεραία, Κεραίες χοάνης, Κεραίες μικροταινίας, Κεραίες ανακλαστήρα.

Ασύρματο κανάλι, Μηχανισμοί διάδοσης, Μοντέλα διάδοσης (Εμπειρικά, Ημι-ντετερμινιστικά, Ντετερμινιστικά), Διάδοση σε επίγεια συστήματα, Ζεύξη πάνω από ανώμαλο έδαφος, Κατηγοριοποίηση διάδοσης ανάλογα με τον τύπο του καναλιού (Macrocell, Microcell, Picocell, Megacell), Μηχανισμοί για βελτίωση διάδοσης, Σχεδίαση ραδιοζεύξης.

Εργαστήριο Κεραιών (με βάση τον εξοπλισμό μετρήσεων Lab-Volt).

Αναμενόμενα μαθησιακά αποτελέσματα και δεξιότητες

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα είναι σε θέση να :

- Κατανοούν βασικές έννοιες απλών κεραιών

- Κατηγοριοποιούν και χρησιμοποιούν κεραίες ανάλογα με την εφαρμογή

- Σχεδιάζουν κεραίες με συγκεκριμένες προδιαγραφές

- Κατανοούν βασικές έννοιες ραδιοζεύξεων

- Κατηγοριοποιούν και χρησιμοποιούν ασύρματα κανάλια

- Σχεδιάζουν απλές ραδιοζεύξεις και να υπολογίζουν τον προϋπολογισμό ισχύος

- Αναγνωρίζουν πραγματικές διατάξεις κεραιών και να διεξάγουν μετρήσεις

Προαπαιτούμενα μαθήματα

Κανένα

Μέθοδοι διδασκαλίας

Διαλέξεις, Φροντιστηριακές ασκήσεις, Εργαστήρια

Αξιολόγηση

Μία τελική γραπτή εξέταση (80%)  και ο βαθμός του εργαστηρίου (20%)

Γλώσσα διδασκαλίας

Ελληνική

Βιβλιογραφία

[1]   Balanis A. Constantine, Κεραίες - Ανάλυση και Σχεδίαση, ΣΤΕΛΛΑ ΠΑΡΙΚΟΥ & ΣΙΑ, 2005.

[2]     Kraus John D., Κεραίες, ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α. ΤΖΙΟΛΑ & ΥΙΟΙ, 1998.

[3]     Καψάλης Χ., Κωττής Π., Κεραίες ασύρματες ζεύξεις, ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α. ΤΖΙΟΛΑ & ΥΙΟΙ, 2008.

[4]   Henry L. Bertoni, Διάδοση ραδιοκυμάτων στα συστήματα  ασύρματης επικοινωνίας, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΣ, 2008.

[5] Αθανάσιος Κανάτας, Φίλιππος Κωνσταντίνου, Γεώργιος Πάντος, Ασύρματες Επικοινωνίες, ΚΑΝΑΤΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, 2010.Διδάσκων: Πιτιλάκης Αλέξανδρος