7ο εξάμηνο

Μάθημα: Συστήματα Αυτομάτου ΕλέγχουΠεριεχόμενο:


Εισαγωγή στα Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου (ΣΑΕ), μαθηματικά μοντέλα συστημάτων. ΜΣ Laplace και συναρτήσεις μεταφοράς. Μοντέλα μεταβλητών κατάστασης. Χαρακτηριστικά μεγέθη και απόδοση συστημάτων κλειστού βρόχου. Ανάλυση ευστάθειας Ruth‐Hurwitz. Μέθοδος γεωμετρικού τόπου ριζών. Μέθοδοι ανάλυσης συστημάτων στο πεδίο συχνότητας. Ευστάθεια στο πεδίο συχνότητας. Σχεδίαση συστημάτων κλειστού βρόχου με γεωμετρικό τόπο ριζών, διαγράμματα Bode.Στόχοι:


Να εισάγει το φοιτητή σε βασικές γνώσεις θεωρίας (ανάλυση και σχεδίαση) συστημάτων αυτομάτου ελέγχου.Βιβλιογραφία

  • Dorf Richard C.,Bishop Robert H., Σύγχρονα συστήματα αυτόματου ελέγχου, ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α. ΤΖΙΟΛΑ & ΥΙΟΙ, 2010.
  • Ogata K., ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ, ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΦΟΥΝΤΑΣ, 2011.


Διδάσκων: Ράλλης Κωνσταντίνος